Liên hệ ngay để mở đại lý sơn ab,khi làm nhà phân phối sơn AB:

       – Được hỗ trợ nhân viên thị trường
       – Được hưởng chiết khấu thanh toán tháng cao.
       – Được hưởng doanh số năm cao
       – Được cung cấp đầy đủ dịch vụ bán hàng:Biển hiệu, Card và hoá đơn bán hàng…..
       – Được hưởng chương trình khuyến mại của công ty
       – Được tham gia chương trình khuyến mại thưởng hiện vật: Xe máy, máy giặt, tủ lạnh…..
         Điều kiện để trở thành đại lý của Công ty:
       – Có mặt bằng kinh doanh để trưng bày sản phẩm
       – Có khả năng về tài chính
       – Có trách nhiệm với sản phẩm của hãng khi bán ra thị trường
       – Có trách nhiệm về công nợ hàng tháng